Nekouřením na pomoc zdravotníkům! 

Vážení kuřáci,

Obvykle pomáháme my, zdravotníci, Vám, tentokrát se obracíme my s prosbou na Vás.

Jak víte, potřebujeme pro nemocné s Covidem uvolnit ruce personálu a  lůžka v nemocnicích. Jak nám můžete pomoci?

Kouření zvyšuje potřebu lékařské péče. Po zanechání kouření (i pasivního) nemocnost naopak rychle klesá. Jen zavedení nekuřáckých prostor ušetřilo desetitisíce hospitalizací.

Vy máte ve svých rukou ještě větší potenciál. Zkuste, prosím, přestat kouřit a pomoci tak zdravotníkům!

Víme, že je to těžké, proto Vás v tom nenecháme samotné a nabízíme odbornou podporu, která několikanásobně zvyšuje úspěšnost odvykání.

Příkladem a povzbuzením nám může být Velká Británie, kde i díky akci QuitforCovid letos přestal kouřit již milion osob.

Vaším přínosem bude lepší zdraví, v průměru kolem 7 let života navíc, velká finanční úspora, uznání okolí, zlepšení sebevědomí, potence, pleti…

Nám to uspoří čas pro nemocné a tolik potřebná lůžka v nemocnicích.

Kde můžete hledat pomoc:

  • Osobní poradenství, případně doporučení léků k potlačení abstinenčních příznaků v Centrech pro závislé na tabáku, poradenských centrech v lékárnách či v ambulancích, blíže na www.slzt.cz.
  • Provázení odvykáním na bezplatné Národní lince pro odvykání na tel. čísle 800 350 000  v po-pá 10:00 -18:00, blíže na www.bezcigaret.cz.
  • Nebo aplikace do mobilu, studiemi ověřená účinnost je u placené aplikace Adiquit, vyvinuté za spoluúčasti českých odborníků, blíže na www.adiquit.cz, další aplikace v češtině zdarma na www.slzt.cz.

Vytiskněte či vystřihněte si tuhle zprávu, promyslete si v klidu nabízené možnosti a vyberte si tu, která Vám nejlépe vyhovuje.

Zkuste to pro sebe, své nejbližší i pro nás.

Držíme Vám i sobě palce, Vaši zdravotníci! ☺

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc – Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. – Česká společnost pro aterosklerózu
doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Radek Svoboda – Infektolog, internista